ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทับกฤชพัฒนา... สร้างคนดี มีวินัย จิตกายสมบูรณ์ เพิ่มพูลความรู้ มุ่งสู่สังคม
กิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ ตามหลักวิถีพุทธ ทุกวันอังคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรฐานการศึกษา-2561 30 มิ.ย. 62
วิสัยทัศน์โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 30 มิ.ย. 62
ไฟล์ SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) 26 มิ.ย. 62
เอกสารแผนงานการสอนลูกเสือเนตรนารี 19 มิ.ย. 62
แบบประเมินประชุมผู้ปกครอง1/2561 23 พ.ค. 61
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 23 พ.ค. 61
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน 23 พ.ค. 61
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 20 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ วัดทับกฤชใต้ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม งานปริวาสกรรม ประจำปี 2561 03 ม.ค. 61
โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 24 ต.ค. 60
ภาพกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปลานานาพันธุ์ 
>>> กดติดตามผลงานได้ที่ facebook.com/Kru - Hathaichanok Tagoonchamlong <<<
>>> กดติดตามผลงานนักเรียน เรื่องเรียนรู้ปลานานาพันธุ์ด้วยระบบมัลติมีเดีย  <<<

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ทำดอกดารารัตน์

                         กิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ ตามหลักวิถีพุทธ ทุกวันอังคาร
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน