ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ วัดทับกฤชใต้ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม งานปริวาสกรรม ประจำปี 2561
วันทับกฤชใต้ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม งานปริวาสกรรม ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 - 13 มกราคม 2561 
ทางโรงเรียนเรียนทับกฤชพัฒนาได้นำนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ตามกำหนดการต่อไปนี้ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าปฏิบัติธรรม วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าปฏิบัติธรรม วันเสารที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าปฏิบัติธรรม วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น. ถึง วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าปฏิบัติธรรม วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น. ถึง วันเสารที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น.
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,13:46   อ่าน 1046 ครั้ง