เอกสารวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน-หลักสูตรสถานศึกษา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.17 MB
โครงการสอน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.41 KB
ตัวอย่างผังมโนทัศน์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
ตารางสอนครู-นักเรียน 2/2559
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
โลโก้โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.33 KB
ตัวอย่างแผนออกข้อสอบ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 417.92 KB
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา FDF
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.71 KB
แบบทดสอบตาบอดสี