กิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ ตามหลักวิถีพุทธ ทุกวันอังคาร
News
30/06/2019
30/06/2019
26/06/2019
19/06/2019
23/05/2018
23/05/2018
23/05/2018
20/03/2018
03/01/2018
24/10/2017
Activity
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปลานานาพันธุ์ 
>>> กดติดตามผลงานได้ที่ facebook.com/Kru - Hathaichanok Tagoonchamlong <<<
>>> กดติดตามผลงานนักเรียน เรื่องเรียนรู้ปลานานาพันธุ์ด้วยระบบมัลติมีเดีย  <<<

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ทำดอกดารารัตน์

                         กิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ ตามหลักวิถีพุทธ ทุกวันอังคาร
Education News
Executive


ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password