กิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ ตามหลักวิถีพุทธ ทุกวันอังคาร
News
22/07/2020
13/06/2020
11/05/2020
25/04/2020
23/04/2020
14/04/2020
18/03/2020
03/02/2020
30/06/2019
30/06/2019
Activity
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปลานานาพันธุ์ 
>>> กดติดตามผลงานได้ที่ facebook.com/Kru - Hathaichanok Tagoonchamlong <<<
>>> กดติดตามผลงานนักเรียน เรื่องเรียนรู้ปลานานาพันธุ์ด้วยระบบมัลติมีเดีย  <<<

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ทำดอกดารารัตน์

                         กิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบ ตามหลักวิถีพุทธ ทุกวันอังคาร
Education News
Executive


ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password