คณะผู้บริหาร

นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน