ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนกองทุนการออมแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์
โดยนายปรีชา เดชพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และคณะ
ตรวจเยี่ยมให้ความรู้ พร้อมสนับสนุนทุนการออมเงินโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีการออมเงินโดยมีกองทุนการออมแห่งชาติ

โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,13:30   อ่าน 403 ครั้ง