ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาไทย

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่....

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1013614386177278&type=3

วันที่ 10 -11  มีนาคม 2565 โรงเรียนทับกฤชพัฒนาได้จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาไทย
และกิจกรรมติวเข้มพิชิต GAT ภาษาไทย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์และกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ทักษะภาษาไทยและประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ทักษะภาษาไทย และเพื่อความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของนักเรียน

 
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,08:41   อ่าน 150 ครั้ง