ภาพกิจกรรม
ศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ ....

https://web.facebook.com/media/set/?set=oa.7560232224002076&type=3

 วันที่ 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนทับกฤชพัฒนาได้มีการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากชุมชน เกษตรอำเภอชุมแสง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ในการให้ความรู้ให้กับนักเรียนและคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทับกฤชพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา


โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,08:55   อ่าน 217 ครั้ง