ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ยุวอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ได้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ยุวอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัดนครสวรรค์ โดยรับความร่วมมือจากภาคส่วนอาทิเช่น จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจุมพฎ วรรณสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,09:08   อ่าน 458 ครั้ง