ภาพกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
     วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ให้กำเนิด และมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น การประกวดเรียงความวันแม่ และการมอบเกียรติบัตรลูกกตัญญูให้กับนักเรียน


โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,08:26   อ่าน 45 ครั้ง