ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
     วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
ในหัวข้อ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การแสดงละครวิทยาศาสตร์ 2.การตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์ 3.การแข่งขันการประกอบอาหาร “Healthy food” 4.กิจกรรม Walk Rallyฐานวิทยาศาสตร์จำนวน 6ฐาน 5.การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ “science show” 6.การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล  วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย“และเพื่อให้เยาวชนที่เป็นนักเรียน
ได้เห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ไทย

 
>>>สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่<<
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,09:22   อ่าน 53 ครั้ง