ภาพกิจกรรม
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ สภากาชาดไทย มาจัดตั้ง หน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
     วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ สภากาชาดไทย มาจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูและบุคลากรรวมถึงนักเรียนโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
เพื่อร่วมบริจาคโลหิตช่วงวิกฤติโลหิตขาดแคลน ขอผลบุญกุศลครั้งนี้จงดลบันดาล
ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป


โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,10:14   อ่าน 24 ครั้ง