ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
            วันสาร์ ทึ่ 12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 นายปัญญา  พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาให้ผู้ปกครองได้ทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆและการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ จากนั้นผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหารือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ปกครอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองและร่วมกันเสนอแนวทางในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนทับกฤชพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายปัญญา  พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา เป็นประธานในการประชุม>>สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่่นี่ลิงก์นี้ครับ<<<

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2565,17:19   อ่าน 66 ครั้ง