ภาพกิจกรรม
ลงนาม MOUข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนางานแข่งขันหุ่นยนต์ โควต้า
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.21น. นายปัญญา พรหมบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา
นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ลงนาม MOUข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนางานแข่งขันหุ่นยนต์
โควต้า เด็กเรียนดีมีผลการเรียนเฉลี่ย3.00 สามารถยื่นแฟ้มผลงานสมัครเข้าเรียนสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชัชชัย เขื่อนธรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พยานประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมจำนวน4 คน และครูกาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์รวมถึงนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์จำนวน8 คน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,16:29   อ่าน 27 ครั้ง