ภาพกิจกรรม
รับมอบหุ่นยนต์ มูลนิธิ Blooming Juniper Foundation
    วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา นำโดยนายปัญญา พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา  นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมินตรา รุ่งรังสี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยครูกาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์ และตัวแทนนักเรียนชุมนุม TKP.ROBOT ขอขอบคุณ มูลนิธิ Blooming uniper Foundation ในโอกาสที่ได้รับมอบ
หุ่นยนต์ Lego Minstorm EV3 จำนวน 5ชุด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
โดยคุณครูกาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์ ได้เข้าร่วมรับมอบหุ่นยนต์และอบรมเขียนโปรแกรม Lego Minstorm EV3   ขั้นพื้นฐาน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565


โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,14:43   อ่าน 60 ครั้ง