ภาพกิจกรรม
ค่าย STEM Education โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
             วันที่ 31 มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. นางสาวมินตรา รุ่งรังษี หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กิจกรรมค่าย STEM ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมกริชบงกช ทั้งนี้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ การนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในรูปแบบกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ  โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ขอขอบพระคุณ คณะครุศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้มอบความรู้ทางวิชาการให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนทับกฤชพัฒนา


โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,14:11   อ่าน 237 ครั้ง